• możliwości

System SILED™ / System SILED Lite™


Efektywne zarządzanie instalacjami oświetleniowymisiled lite

Systemy sterowania – System SILED™ lub SILED Lite™ to rozwiązania umożliwiające bezpośredni, ciągły monitoring, oraz zdalne zarządzanie i optymalizację funkcjonowania infrastruktury oświetleniowej. Bezpośrednio przekłada się to na redukcję kosztów utrzymania instalacji, bezpieczeństwo i efekt ekologiczny. Systemy SILED umożliwiają optymalizację zużycia prądu przez poszczególne oprawy - dostosowują poziom świecenia do zmieniającego się poziomu oświetlenia naturalnego i uwzględniają warunki pogodowe czy też ruch pojazdów lub pieszych w obrębie oświetlanej powierzchni. Ponadto systemy umożliwią dopasowanie parametrów instalacji do wprowadzonych w przyszłości nowych norm oświetleniowych lub/i zmiany klasy oświetleniowej drogi. Dzięki modułom komunikacji bezprzewodowej i funkcjonalnego oprogramowania, proste zarządzanie oświetleniem możliwe jest z każdego miejsca na świecie, a oświetlenie SILED idealnie wpisuje się w ideę „Smart City”. Systemy SILED wyróżniają się w branży  inteligencją opraw, zdolną maksymalizować efektywność kosztową infrastruktury i zawsze dopasowywać ją do zmieniających się uwarunkowań w przyszłości.   

droganowa

 

 

 

 

 

 

Zalety Systemów SILED

• Maksymalizacja Energooszczędności - optymalizacja zużycia energii elektrycznej,natezenie
• Unikatowa Funkcjonalność - minimalizacja kosztów zarządzania i serwisu oraz możliwość dopasowania parametrów świecenia do zmieniających się uwarunkowań w przyszłości,
• Efektywność Finansowa - niskie koszty inwestycji - krótki czas zwrotu,
• Kompatybilne z istniejącą infrastrukturą.

Przeznaczenie

Systemy SILED dedykowane są do oświetlania zarówno oświetlenia zewnętrznego, ulic, placów, parkingów, stacji benzynowych, itp., jak i wnętrz dużych obiektów, np. hal, magazynów, powierzchni biurowych i sklepowych.siledWykres

Systemy SILED przeznaczone są do sterowania i zarządzania siecią punktów świetlnych, które wyposażone w indywidualne sterowniki wykonawcze firmy SILED, pracują w ramach własnej, samoorganizującej się sieci sterowanej z centrum nadzoru – komputera lub urządzenia mobilnego, za pomocą funkcjonalnego oprogramowania SILED Helios (CMS).

Nasze systemy mogą być zaadaptowane także w istniejących już instalacjach i dopasowane do większości wiszących najbardziej popularnych opraw w Polsce.

Korzyści i Funkcjonalności

Maksymalizacja Oszczędności - Optymalizacja zużycia energii elektrycznej

Optymalizacja - redukcja zużycia energii elektrycznej realizowana jest w szczególności dzięki  zaimplementowanym następującym rozwiązaniom:

SILED LC - Harmonogramy świecenia – natężenie światła może być dopasowane do rzeczywistych wymagań, które ze względu na porę dnia może być zróżnicowane (np. w zależności od natężenia ruchu samochodowego i pieszych na parkingu – reakcja na czujnik ruchu, ilości światła dziennego reakcja na czujnik zmierzchu, reakcja na sygnał zewnętrzny  zegara astronomicznego, itp.). W zależności od potrzeb i preferencji istnieje możliwość zdalnego konfigurowania dobowych harmonogramów natężenia światła zróżnicowanych w zależności od dnia tygodnia, dni weekendowych czy świąt. Nasze realizacje pokazują, że projektując odpowiednie harmonogramy świecenia  można realizować dodatkowe oszczędności nawet powyżej 40% w stosunku do infrastruktury bez wdrożonej funkcjonalności.

Harmonogramy wiecenia

Constant Flux – funkcja utrzymywania stałego strumienia w czasie eksploatacji oprawy. Standardowe rozwiązania, ze względu na przewidywany spadek strumienia z diod, zakładają w początkowym okresie wyższą wartość strumienia (a więc większą moc pobieraną z sieci) niż wymagają tego normy oświetleniowe – przez co infrastruktura zużywa więcej energii elektrycznej. Funkcja Constant Flux pozwala na zlikwidowanie tego efektu, ponieważ precyzyjnie utrzymuje stały strumień oświetlenia, dostosowując go do rzeczywistej efektywności diod – dodatkowa energooszczędność do 10%.

Custom Power – Moc oprawy i strumień idealnie dopasowana do parametrów realizacji dzięki czemu unikamy przewymiarowania infrastruktury oświetleniowej, które często powodują niepotrzebną stratę energii elektrycznej nawet o kilkadziesiąt procent.

Unikatowa Funkcjonalność - minimalizacja kosztów zarządzania i serwisu, dopasowanie do zmiennych uwarunkowań w przyszłości.

Bezprzewodowa komunikacja i zarządzanie - komunikacja bezprzewodowa umożliwia zmianę parametrów świecenia każdej poszczególnej oprawy oświetleniowej lub grupy lamp działających w ramach systemu, bez konieczności przewodowego podłączaniaobrazek się do instalacji:

• Włączanie i wyłączanie lampy
• Zmiana jasności świecenia lampy
• Włączanie i wyłączanie grupy lamp
• Zmiana jasności świecenia grupy lamp
• Konfigurowanie harmonogramów świecenia
 

Funkcjonalność wpływa na bezkosztowe optymalizowanie działania infrastruktury oświetleniowej - w każdym momencie i z każdego miejsca na świecie. Ponadto systemy umożliwią dopasowanie parametrów instalacji do wprowadzonych w przyszłości nowych norm oświetleniowych lub/i zmiany klasy oświetleniowej drogi.

Reakcja na czujniki ruchu lub światła - Wprowadzenie automatycznego reagowania poszczególnych lub całych grup opraw na sygnały pochodzące z czujników ruchu lub światła. Infrastruktura samodzielnie dostosowuje się i do aktualnie panujących w jej otoczeniu uwarunkowań - praktycznie bez zaangażowania osoby zarządzającej instalacją.

Monitoring parametrów - Platforma telemetryczna przeznaczona dla struktur serwisowych. Na bieżąco oprawy oświetleniowe wysyłają informację o:

• Wykazie lamp w danej lokalizacji (typ lampy, numer seryjny, data instalacji, itp.)
• Stanie lampy (poziom jasności, wyłączona/wyłączona)
• Zużyciu energii łączne i dla każdej z lamp osobno
• Projekcji kosztów zużycia energii
• Zestawieniu konfiguracji lamp – harmonogramów, reakcji na czujniki i sygnały zewnętrzne (trybów i punktów przełączeń)
• Alarmach:
-  Przerwy w zasilaniu 
-  Wysoka temperatura lamp
-  Awarie lamp 
-  Awarie sterowników LC  
-  Awarie łączności radiowej

Informacje z wyprzedzeniem dają sygnał o funkcjonowaniu lub/i problemach technicznych instalacji - pozwalają uniknąć wysokich kosztów monitorowania infrastruktury oraz napraw.

Funkcjonalne oprogramowanie HELIOS – Do zarządzania i monitoringu Systemów SILED. Interfejsy dostosowane są zarówno do komputerów jak i urządzeń mobilnych. Umożliwiają szybkie i proste optymizowanie zużycia energii elektrycznej oraz stanowią funkcjonalne narzędzie do nadzoru infrastrukturą oświetleniową.

FunkcjonalnoSiled

 

 

 

 

 

 

 

Dwie wersje Systemów SILED

System SILED™

SILED™ - oparty o sieci z topologią kratową, połączone przez bramy do sieci Internet/intranet i nadzorowane przez serwer. Przeznaczony do rozbudowanej infrastruktury - powyżej 60 opraw oświetleniowych. Sugerowane zastosowanie to drogi i ulice w miastach i gminach lub duża infrastruktura zewnętrzna i wewnętrzna biurowców, centrów handlowych, zakładów produkcyjnych lub logistycznych.

Czytaj więcej: System SILED™

System SILED Lite™

SILED Lite™ - oparty o sieć z topologią typu gwiazda, z modułem USB – SILED SMART DONGLE, jako sterownikiem centralnym. Przeznaczony do mniejszych instalacji, składających się nawet z kilku punktów świetlnych. Przeznaczony do oświetlania placów, mniejszych parkingów, uliczek osiedlowych lub mniejszej infrastruktury wewnętrznej.

Czytaj więcej: System SILED Lite™

antalya escort antalya escort mersin escort samsun escort kusadasi escort mersin escort adana escort eskişehir escort istanbul escort gaziantep escort bodrum escort izmir escort bursa escort kayseri escort ankara escort netspor canlı mac izle