O nas-Header

  • o nas

POLITYKA JAKOŚCI

„Najbardziej efektywna usługa lub produkt jest niewiele warta kiedy jej efekty są krótkotrwałe i iluzoryczne…..

….. dlatego w naszych rozwiązaniach stawiamy na najwyższą jakość, której potwierdzeniem muszą być badania, certyfikaty oraz weryfikacja funkcjonowania w warunkach rzeczywistych.”

Słowo "jakość" oznacza dla nas przede wszystkim dostarczanie naszym Klientom rozwiązań, idealnie dopasowanych do ich potrzeb, które zostały zweryfikowane w warunkach rzeczywistych. Potwierdzeniem na to mają być nasze realizacje oraz badania i certyfikaty.

Słowo jakość, to także najbardziej efektywna relacja wysokości inwestycji do rzeczywistych  oszczędności, generowanych przez długie lata bezawaryjnego funkcjonowania. Za oferowaną jakość ręczymy gwarancją renomowanego, polskiego – lokalnego producenta zaawansowanych technologii. W naszej bieżącej działalności dążymy do zwiększenia zadowolenia naszych klientów poprzez ciągłe doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością.

Jakość to dla nas również kompletne wsparcie klienta w realizacji inwestycji i na każdym etapie realizacji, a także profesjonalna współpraca z naszymi partnerami, zarówno zewnętrznymi jak i wewnętrznymi. Stawiamy na ochronę środowiska i bezpieczeństwo, począwszy od oferowania ekologicznej technologii oraz troskę o życie i zdrowie każdego naszego pracownika.

SILED Sp. z o.o. poświęca cały swój wysiłek na poprawy swoich wyrobów i usług poprzez wszechstronne zaangażowanie ogółu pracowników współuczestniczących w stosowanym systemie jakości, ustanowionym według wymagań normy  ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015

Nadrzędnym celem SILED Sp. z o.o. jest stworzenie jak najlepszych warunków funkcjonowania i rozwoju organizacji w perspektywie nadchodzących lat. Polityka jakości realizowana jest poprzez wyznaczanie celów szczegółowych dla ustanowionych procesów, a dzięki przyjętym miernikom i kryteriom, umożliwia ocenę uzyskanych wyników.

Kierownictwo firmy podejmuje niezbędne kroki w celu zapewnienia, że Polityka Jakości jest znana i zrozumiała dla wszystkich pracowników i współpracowników SILED Sp. z o.o. oraz jest utrzymywana na wszystkich jej szczeblach organizacyjnych.

do artykułu

Jakość procesów została opisana w spójnym systemie procedur potwierdzonym Certyfikatami ISO 9001:2015 oraz 14001:2015.

antalya escort antalya escort mersin escort samsun escort kusadasi escort mersin escort adana escort eskişehir escort istanbul escort gaziantep escort bodrum escort izmir escort bursa escort kayseri escort ankara escort netspor canlı mac izle