• możliwości

ADDwise™

inteligentna maksymalizacja energooszczędności i funkcjonalności

Oprawy firmy SILED można opcjonalnie wyposażyć w inteligencję ADDwise tj. moduły sterowania i programowania, umożliwiające m.in. elastyczne zarządzanie mocą (z dokładnością do 1 W). Dzięki takim rozwiązaniom można dodatkowo zmaksymalizować oszczędności energii – nawet powyżej kilkudziesięciu procent w stosunku do opraw bez inteligencji i przy zachowaniu wymaganych przez normy poziomów świecenia, znacznie obniżyć koszty nadzoru oraz uzyskać unikalną na rynku funkcjonalność. ADDwise umozliwia m.in na zaimplementowanie następujących funkcji i systemów:

Custom Power - funkcja fabrycznego ustawienia poziomu mocy lampy - możliwość dostosowania mocy lampy do indywidualnych i bieżących potrzeb realizacji oraz klienta.

iSwitch - Moduł umożliwiający fabryczne ustawienie w oprawie dwóch przełączalnych poziomów świecenia lampy.
Oprawa wyposażona w ten moduł ma trzy stany pracy:
• Całkowitego wyłączenia (zero poboru mocy z sieci),
• Świecenie z mocą maksymalną,
• Świecenie z mocą pośrednią, której poziom jest nieodwracalnie ustawiany w fazie produkcji

iDimmerjest to funkcja redukcji mocy lampy polegająca na zmianie poziomu mocy w żądanych godzinach. Funkcja ta realizowana jest przez dedykowany sterownik wbudowany w lampę.
Funkcja ta działa poprawnie tylko z zewnętrznym systemem załączającym lampę na noc:  w stałych godzinach lub – co jest preferowane - zgodnie z zegarem astronomicznym.

Constant Flux – funkcja utrzymywania stałego strumienia w czasie eksploatacji oprawy. Standardowe rozwiązania, ze względu na przewidywany spadek strumienia z diod, zakładają w początkowym okresie większą wyższą wartość strumienia (a więc większą moc pobieraną z sieci) niż wymagają tego normy oświetleniowe – przez co infrastruktura zużywa więcej energii elektrycznej. Funkcja Constant Flux pozwala na zlikwidowanie tego efektu, ponieważ precyzyjnie utrzymuje stały strumień oświetlenia, dostosowując go do rzeczywistej efektywności diod – dodatkowa energooszczędność do 10%.

Czujnik ruchu, Czujnik światła – w oprawach firmy SILED istnieje możliwość zamontowania czujników ruchu lub światła dzięki czemu lampa może inteligentnie dostosowywać się do panujacych w jej otoczeniu uwarunkowań środowiskowych.


     Czujnik światła występuje w dwóch wariantach:

• Basic – czujnik o małej dokładności, stosowany jako czujnik zmierzchowy
 PRO – czujnik o dużej dokładności i czułości, stosowany do pomiarów natężenia oświetlenia


     Tryb pracy - zachowania się lampy w zależności od czujnika ruchu i czujnika natężenia oświetlenia:

• natężenie światła od 0 -100% (0 – lampa wyłączona);
• czas płynnej zmiany natężenia oświetlenia na początku okresu obowiązywania danego trybu (od 0 do maximum 120 sekund);
 czy lampa ma reagować na czujnik ruchu:

- natężenie światła przy wykryciu ruchu; 
- czas na jaki lampa może zmienić natężenie oświetlenia po wykryciu ruchu (przedział od 0 do maximum 600 sekund);

• czy lampa ma reagować na czujnik natężenia oświetlenia zmianą mocy lampy (dostosowanie poziomu światła do bieżących warunków otoczenia):

- okres uśredniania pomiarów natężenia oświetlenia (przedział od 0 do maximum 600 sekund);
- współczynnik korelacji pomiędzy natężenia oświetlenia a mocą lampy (od 0 do 100%);

• Czy lampa ma reagować na czujnik natężenia oświetlenia włączeniem lampy (czujnik zmierzchowy):

- natężenia oświetlenia załączające;
- natężenia oświetlenia wyłączające.

SILED LC- Sterownik programowalny – natężenie światła może być dopasowane do rzeczywistych wymagań, które ze względu na porę dnia może być zróżnicowane (np. w zależności od natężenia ruchu samochodowego i pieszych na parkingu, natężenia ruchu na drogach, ilości światła dziennego, zegara astronomicznego itp.). W zależności od potrzeb i preferencji istnieje możliwość ustawienia dobowych harmonogramów ilości światła lub/i zmiany ilości światła w zależności od czujnika ruchu, czujnika światła. Założeniem wprowadzenia takiej funkcjonalności jest zoptymalizowanie wykorzystania infrastruktury oświetleniowej i uzyskanie dodatkowych oszczędności energii.

    Funkcje SILED LC:
       
 programowalne sceny świetlne;
       • zegar czasu rzeczywistego;
       • harmonogram:

     – programowalne punkty przełączeń scen, 
     – programowalny kalendarz.

      • zbieranie danych;
      • Custom Power - redukcja mocy;
      • Constant Flux (z korekcją charakterystyki).


   Sceny Świetlne mogą być zdefiniowane w następujących aspektach:

     • natężenie światła od 0 -100% (0 – lampa wyłączona); 

     • czas płynnej zmiany natężenia oświetlenia przy przełączaniu sceny (Soft change);

     • czy lampa ma reagować na czujnik natężenia oświetlenia włączeniem lampy (czujnik zmierzchowy) z możliwością określenia natężenia oświetlenia załączającego i wyłączającego; 

     • czy lampa ma reagować na czujnik ruchu/iSwitch;

     • lampa może mieć zaprogramowanych do 20 scen świetlnych; 

     • sceny mogą być przełączane przez zegar czasu rzeczywistego lub zegar astronomiczny lub polecenie wydane protokołem komunikacyjnym lub zaimplementowanie harmonogramu (np. ustalenie godzin pracy centrów handlowych itp.); 

     • programowe punkty przełączeń scen – od 2 do 5 w ciągu doby;

     • kalendarz – 364 dni (wielokrotność 7 dni);

     • na każdy dzień inne punkty przełączeń.

antalya escort antalya escort mersin escort samsun escort kusadasi escort mersin escort adana escort eskişehir escort istanbul escort gaziantep escort bodrum escort izmir escort bursa escort kayseri escort ankara escort netspor canlı mac izle